در شورای برنامه ریزی استان انجام شد؛

موافقت با الحاق زمین به سه شهر و ۱۹ روستا در هرمزگان

در نشست شورای برنامه ریزی استان با الحاق زمین به محدوده اراضی ۳ شهر و ۱۹ روستای هرمزگان موافقت شد.

🔺 عکس آرشیوی است

به گزارش تیلا نیوز، عصر امروز، شورای برنامه‌ریزی استان به ریاست مهدی دوستی استاندار هرمزگان و با حضور اعضاء برگزار شد.

استاندار هرمزگان در این نشست ضمن تأکید بر الحاق زمین به همه روستاهای باقی مانده گفت: همه روستاهای استان لازم است اراضی کافی و پیش بینی شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت داشته باشند که امروز اعضاء شورای برنامه ریزی با الحاق اراضی به طرح هادی ۱۹ روستا موافقت کردند و تقریبا در سطح استان ۲۱ روستای دیگر نیازمند الحاق زمین باقی می ماند که بنیاد مسکن و فرمانداران باید پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کنند.

دوستی همچنین حین بررسی مختصات الحاق به محدوده اراضی طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در شهرهای میناب، سیریک و جناح، بر تعادل توسعه شهری با منابع تأکید کرد و ترسیم افق و حرکت براساس آینده نگری را مهم دانست.

گفتنی است در سومین جلسه شورای برنامه ریزی استان در سال‌جاری همچنین تعیین کاربری پروژه‌های مختلف حوزه های کشاورزی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و طرح پیشنهادی کاربری اراضی هرمز نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.