سخنگوی دولت :

نامه منتشر شده درباره مخالفت دولت با طرح رتبه‌بندی معلمان جعلی است

سخنگوی دولت در واکنش به برخی شایعات درباره مخالفت دولت با طرح رتبه‌بندی معلمان خاطرنشان کرد: نامه منتشر شده درباره مخالفت دولت با طرح رتبه‌بندی معلمان جعلی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به برخی شایعات درباره مخالفت دولت با طرح رتبه‌بندی معلمان طی مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر خاطرنشان کرد: نامه منتشر شده در خصوص مخالفت با طرح رتبه‌بندی معلمان جعلی است.

به گزارش فارس، امروز نامه‌ای در برخی پایگاه‌ها در فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعا شده بود دولت زیر بار مالی رتبه بندی معلمان نرفته است.