نان در شهرستان های پارسیان و حاجی آباد کیلویی فروخته می شود

طرح فروش کیلویی نان در ۸۴ نانوایی شهرستان های پارسیان و حاجی آباد در حال اجرا است.

به گزارش تیلا نیوز، این طرح اکنون در ۳۵ نانوایی پارسیان و ۴۹ نانوایی حاجی آباد آغاز شده است.

فرهنگ سالمی فرماندار پارسیان گفت: طرح فروش کیلویی نان در ۳۵ نانوایی این شهرستان از دو ماه پیش آغاز شده است.

سالمی گفت:جلوگیری از کم فروشی، افزایش کیفیت نان و رضایت مشتری از اهداف اجرای این طرح است.

او گفت: اکنون نان لواش کیلویی ۴ هزار تومان در نانوایی‌های شهرستان پارسیان به فروش می‌رسد.

شهرستان پارسیان با بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت غربی‌ترین شهرستان هرمزگان است.

🔸فروش نان کیلوئی در شهرستان حاجی آباد

فرماندار حاجی آباد هم با اشاره به فروش نان کیلویی در ۴۹ نانوایی گفت: در اجرای این طرح اکنون نان تافتون به ازای هر کیلوگرم ۴ هزار تومان و لواش نیز سه هزار و ۳۰۰ تومان در نانوایی‌ها عرضه می‌شود.

علی خرم نسب گفت: کاهش کم فروشی، جلوگیری از قاچاق آرد، افزایش کیفیت نان، و ایجاد عدالت در توزیع و عرضه نان از مزایای اجرای این طرح است.

شهرستان حاجی آباد شمالی‌ترین شهرستان هرمزگان با هفتاد هزار نفر جمعیت است که در ۱۶۵ کیلومتری شمال بندرعباس واقع است.