نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: استان‌های خرماخیز برای تامین بودجه این محصول برنامه ارائه دهند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: استان‌های خرماخیز برای تامین بودجه خرما از ظرفیت‌های بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه طرح ارائه دهند.

به گزارش ایرنا، پرویز اوسطی روز جمعه در نشست با استاندار بوشهر افزود: در راستای برنامه هفتم توسعه‌ استان‌های خرماخیز باید در قالب انجمن و میز ملی خرما برنامه‌های خود را به کمیسیون کشاورزی مجلس منعکس کنند.

وی بیان کرد: پس از دریافت این برنامه‌ها توسط کمیسیون کشاورزی، با نشست‌های کارشناسی موضوع‌های حوزه نخیلات برای گنجانده شدن در برنامه هفتم با حضور معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بررسی خواهد شد.

اوسطی ادامه داد: پیرامون موضوع‌هایی که نیاز به قرار گرفتن در بودجه ۱۴۰۱ دارد نیز وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادها و برنامه‌های خود را به کمیسیون کشاورزی ارائه کرده و چنانچه در بازدید از نخیلات استان بوشهر مواردی به آن افزوده شده باید نسبت به انعکاس آن به کمیسیون کشاورزی اقدام شود.

اوسطی اضافه کرد: در ارتباط با ۱۳ مصوبه‌ سفر کمیسیون کشاورزی به استان بوشهر در حوزه نخیلات نیز با دعوت از استاندار و سایر مسئولان ذیربط برای کمک به اجرای این مصوبه‌ها اقدام خواهد شد.

وی ادامه داد: در قالب مصوبه‌های خشکسالی ۱۹ تیرماه امسال هیات وزیران دولت قبل در قالب بند نخست آن وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص اعتبار تملک‌ها دارند که از این محل نیز می‌توان بسیاری از مشکلات حوزه آبرسانی استان بوشهر را برطرف کرد.

اوسطی عنوان کرد: در ارتباط با ۲۰۰ هکتار از نخیلات رودفاریاب استان بوشهر نیز در قالب اعتبارات آبیاری کم‌فشار نسبت به تامین اعتبار آن اقدام خواهد شد که سازمان کشاورزی باید زودتر کار آن را آغاز کند.

وی گفت: همچنین در حوزه سرمایه در گردش نیز اعتبارات مناسبی در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شده که انتظار است از این ظرفیت برای حل مشکل سرمایه در گردش متقاضیان اقدام شود.

اوسطی افزود: استان بوشهر علاوه بر خرما در سایر بخش‌های کشاورزی نیز استعدادهای سرزمینی فراوانی دارد که باید بیشتر به آن پرداخته شود تا کشاورزی این استان به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.