نخستین پمپ بنزین ایران در این شهر بنا شد + عکس

اولین پمپ بنزین ایران در شهر آبادان و در سال ۱۳۰۶ ساخته شد.این پمپ بنزین احتمالا اولین پمپ بنزین خاورمیانه نیز بوده است!

اولین پمپ بنزین ایران در شهر آبادان و در سال ۱۳۰۶ ساخته شد.این پمپ بنزین احتمالا اولین پمپ بنزین خاورمیانه نیز بوده است!

منبع: خبرگزاری برنا