نرخ تورم استان‌ها در اردیبهشت‌ اعلام شد

طبق اعلام مرکز آمار ایران، استان خوزستان با ۰.۷ درصد کمترین و سیستان و بلوچستان با ۵.۴ درصد بیشترین نرخ تورم ماهانه را در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ داشتند.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز آمار نرخ تورم اردیبهشت ماه به تفکیک استان‌ها را اعلام کرد که در این ماه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوار‌های کشور ۳۹.۳ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان مازندران با ٤٥.٧ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣٢.٦ درصد است.

نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به عدد ۳۸.۷ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٤٦.٧ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان ٣٣.٦ درصد است.

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٥.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ٠.٩درصد است.

نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوار‌های شهری کشور ۳۹.۲ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوار‌های شهری مربوط به استان مازندران با ٤٥.١ درصد و کمترین آن مربوط به استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان با ٣٣.٥ درصد است.

نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های شهری به عدد ۳۸.۳ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۵ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣٣.٥ درصد است.

🔸خانوار‌های روستایی:

در اردیبهشت‌ماه ١٤٠١ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های روستایی مربوط به استان هرمزگان با ٩.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ١.٣- درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوار‌های روستایی ٤٠,١ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٤٧.٨ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣٠.٦درصد است.

نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ١٤٠١ برای خانوار‌های روستایی به عدد ٤٠,٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٥٠.٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان همدان با ۳۲ درصد است.