هرمزگان در جایگاه برتر واکسیناسیون کشور قرار دارد

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: استان هرمزگان به لحاظ پوشش سراسری واکسیناسیون در جایگاه برتر کشور قرار گرفته است.

به گزارش تیلا نیوز، حسین فرشیدی صبح امروز اظهار کرد: پوشش سراسری واکسیناسیون کرونا در هرمزگان و استقبال خوب مردم از واکسن، هرمزگان را در جایگاه برتر کشور قرار داد.

وی افزود: بیش از دو میلیون و ۵۱۱ هزار دوز واکسن کرونا در هرمزگان تزریق شده است.

به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، تاکنون یک میلیون و ۳۵۱ هزار دوز اول، یک میلیون و ۱۳۸ هزار دوز دوم و ۲۱ هزار دوز سوم واکسن کرونا در استان تزریق شده است.

دکتر فرشیدی، پوشش دوز اول را در هرمزگان بیش از ۹۴ درصد و پوشش دوز دوم را بیش از ۷۸ درصد عنوان کرد.