مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان عنوان کرد؛

هرمزگان میزبان سیلاب ورودی استان های همجوار

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان گفت: هرمزگان دارای ۱۷حوزه آبخیز اصلی است که ۳۰درصد وسعت آبخیزهای آن در استان های همجوار بوشهر، فارس و کرمان قرار دارد.

به گزارش تیلا نیوز، سید محمد نور موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان هرمزگان دارای ۱۷ حوزه آبخیز اصلی می‌باشد که ۳۰ درصد وسعت آبخیزهای آن در استان‌های همجوار بوشهر، فارس و کرمان قرار دارد و به همین دلیل پذیرای سیلابهای ورودی ازاستانهای مذکور است.

وی افزود: حوزه آبخیزسدهای موجود ۱.۵ میلیون هکتار، حوزه‌های داخلی و فاقد سد ۵.۵ میلیون هکتار و حوزه‌های آبخیز شهری و روستایی ۱۳۶ هزار هکتار است.

موسوی گفت: از مجموع مساحت حوزه‌های آبخیز استان سطحی معادل حدود ۸.۵ میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز (معادل ۷۶ درصد از سطح استان) کاملاً سیل خیز است. به عبارتی این عرصه‌ها در تولید هرز آب‌ها و رواناب‌های سطحی سریع نقش دارند به طوری که این عرصه‌ها سالانه بیش از ۵ میلیارد مترمکعب رواناب مستقیم و سریع تولید می‌کند که این خود مبین استعداد فرسایش پذیری و تشدید پیامدهای خشکسالی نیز است.

به گفته وی، به طور کلی در وضعیت موجود حدود ۱۴ شهر، ۵۴۵ پارچه آبادی، ۵۸ هزار هکتار از اراضی زراعی (باغات، اراضی آبی و دیم واقع در دشت‌ها و حاشیه رودخانه‌ها)، ۲۹ رشته قنات و بخش قابل توجهی از جاده‌ها و راههای ارتباطی در معرض خطر سیل گیری است که خوشبختانه در این بارش اخیر پس از دو سال خشکسالی و کم آبی سازه‌های آبخیزداری نقش بسزایی در میزان کنترل سیلاب و استحصال و مدیریت رواناب‌ها داشته اند.

🔹صددرصدسازه ها در غرب و شرق هرمزگان آبگیری شد

وی گفت: در شهرستان‌ها بویژه مرکز و غرب وشرق استان آبگیری ۱۰۰ درصدی سازه‌های آبخیزداری را داشته ایم که توانسته اند میزان ۱۵۰ میلیون متر مکعب رواناب را استحصال کنند و از طرفی سیستم‌های پخش سیلاب در شهرستان بستک و حاجی َآباد و میناب و بند سارها در سطح استان به ویژه بستک و میناب و سیریک و بندر لنگه نقش بسزایی در استحصال آب داشته اند که این خود بیانگر اثر بخشی و نمود تأثیرات مثبت آبخیزداری در استحصال نزولات آسمانی و کنترل سیلاب می‌باشد که قطعاً موجب تقویت سفره‌های آب زیر زمینی و توسعه و تقویت پوشش گیاهی و کشاورزی در استان خواهد بود.

🔹عملکرد خیرین آبخیزداری قابل تقدیراست

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان تاکید کرد: از هر چیز مهمتر عملکرد سازه‌های آبخیزداری ایجاد شده توسط خیرین در استان بویژه بندر خمیر و بستک در این بارندگی به خوبی نشان داد که چقدر مشارکت مردم می‌تواند تأثیر گذار در جلوگیری از سیل و حفاظت خاک و تقویت سفره‌های زیرزمینی باشد که این خود موجب ترغیب خیرین جهت مشارکت بیشتر در احداث سازه‌های آبخیزداری و ایجاد پارک آبخیز در سراسر استان شود.

موسوی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم برای گسترش و توسعه این امر و رسیدن به اهداف آّبخیزداری.” حفاظت از حوزه‌های آبخیز و مدیریت و بهره برداری از سیلابها در مسیل‌ها، مناطق سیل خیز، سرشاخه‌های سیلابی و ذخیره کردن آب حاصله به منظور مقابله با پیامدهای سیل، خشکسالی و کم آبی و همچنین توسعه فعالیت‌های آبخوانداری و پخش سیلاب بر عرصه آبخوان از نقش جوامع محلی در اجرای پروژه‌ها و تشویق خیرین تقدیر و تشکر می‌شود همچنین از خیر و نماینده خیر احداث بزرگترین سازه خیری در شمال بستک و همه افرادی که در احداث پارک آبخیز بستک بعنوان اولین پارک آبخیز خیرین در کشور تقدیر و تشکر می‌شود ان شاالله با توسعه مشارکت مردم شاهد توسعه فضای سبز و فعالیت‌های آبخیز داری در استان باشیم.