هشدار درباره خودروهایی که بمب ساعتی متحرکند

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور ضمن هشدار درباره خودروهای دوگانه سوز فاقد معاینه فنی و خطر موجود برای این خودروها، گفت: این خودروها مانند یک بمب ساعتی متحرک هستند و بارها شاهد بروز حادثه برای این خودروها و خطرات بسیار برای آنها بوده ایم.

به گزارش تیلا نیوز، عبداله متولی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح لزوم اخذ گواهی معاینه فنی توسط خودروهای دوگانه سوز و خطر موجود برای خودروهای دوگانه سوز فاقد گواهی معاینه فنی، گفت: متاسفانه همچنان شهروندان به اهمیت اخذ گواهی معاینه فنی جهت تامین سلامت و ایمنی خودرو، راکب و مسافران واقف نیستند؛ این درحالی است که خودروهای دوگانه سوز فاقد معاینه فنی مانند یک بمب ساعتی متحرک هستند.

وی افزود: معاینه فنی بر اساس آمارها به طور میانگین بالغ بر ۹۰ درصد در بهبود عملکرد خودرو و ارتقاء ایمنی آن موثر است و این در حالی است که در خودروهای دوگانه سوز این مساله اهمیت دو چندانی می یابد چنانچه هر گونه اهمال در این زمینه می تواند جبران ناپذیر و با حوادث تلخی همراه باشد.

متولی ادامه داد: شهروندان باید آزمونهای معاینه فنی و تست های هیدرواستاتیک مخازن گاز از طریق مراکز معتبر معاینه فنی و مراکز هیدرواستاتیک را به موقع انجام دهند. از سوی دیگر مراجعه شهروندان به مراکز غیر معتبر جهت نصب مخازن گاز و دوگانه سوز کردن خودروهای شخصی علاوه بر ایجاد مشکل، احتمال بروز حادثه و خطر را نیز افزایش می دهد.

به گفته مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور ، در بیشتر موارد خودروهای دوگانه سوزی که دچار حادثه می شوند فاقد گواهی معاینه فنی هستند و به صورت غیر کارخانه ای تبدیل به دوگانه سوز شده اند.

وی تاکید کرد: شهروندان باید با دقت و اهتمام بیشتری در تامین سلامت و ایمنی خودروهای شخصی اقدام کنند و با اخذ گواهی معاینه فنی از ایمنی خودروی خود اطمینان حاصل نمایند تا شاهد بروز حوادث تلخ نباشیم.