هشدار وزارت بهداشت: تعداد شهرهای قرمز کرونایی از ۲۴۷ به ۳۳۷ شهر افزایش یافت

شفقنا: مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از افزایش شهرهای قرمز به ۳۳۷ شهر خبر داد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت هشدار داد: با گسترش سویه اومیکرون در کشور و از سوی دیگر کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۲۴۷ به ۳۳۷ شهر افزایش یافت.

این مرکز ادامه داد: همچنان تاکید و توصیه بر این است که هموطنان در اسرع وقت نسبت به تکمیل واکسیناسیون خود و فرزندان شان و نیز تشدید رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام کنند.

در آخرین وضعیت رنگبندی شهرستانها، ۳۳۷ شهر در وضعیت قرمز، ۶۴ شهر نارنجی و ۴۷ شهر زرد هستند ضمن اینکه هیچ شهر با وضعیت ابی در نقشه کرونایی ایران وجود ندارد.