همکاری اداره کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش هرمزگان در راستای رفع کمبود مدارس استان

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش هرمزگان اظهار کرد: برای رفع به موقع موانع، نیازسنجی از مدارس به موقع انجام شده و اداره کل نوسازی مدارس در این راستا با آموزش و پرورش استان همگام است.

به گزارش تیلا نیوز، حسن جراره در نشست شورای معاونین که با حضور مسئولین نوسازی مدارس و معاونین معین اجرای آموزش حضوری در مدارس انجام شد، اعلام داشت: با حرکت به موقع و همراه گروه های بازرسی و نظارت و معاونین معین، هم زمان با آغاز حضوری شدن فعالیت های آموزشی و پرورشی، تمامی مشکلات مدارس ثبت و در قالب لیست نیاز سنجی، ارائه شد.

وی افزود: مدارس بر اساس میزان نیاز موجود، دسته بندی شدند و کمبودها با همکاری اداره کل نوسازی، که مسئولیت تجهیز و تعمیر ملزومات مدارس استان را نیز بر عهده دارند، به صورت ویژه در حال مرتفع شدن است.

این مسئول یادآور شد: تعداد ۳ هزار ۶۹۰ مدرسه در سراسر استان در حال فعالیت هستند که در طرح نظارتی، مشکلات تمامی مدارس مورد ارزیابی قرار گرفته است و کمیته مدیریت فوریت به صورت شبانه روزی در حال تأمین، تجهیز و تعمیرات هستند تا محیطی سرشار از آرامش و امنیت برای تحصیل دانش آموزان عزیز فراهم شود.