معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد؛

هنرستان بهیاری بندرعباس هنرآموز می پذیرد

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: با راه اندازی هنرستان بهیاری بندرعباس از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ پذیرش ۱۵ نفر هنرآموز بهیاری(صرفا خانم) از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به صورت نیمه متمرکز انجام خواهد شد.

به گزارش تیلا نیوز، دکتر مهدی حسنی آزاد با اشاره به اینکه پس از اخذ مجوز از وزارت متبوع و همچنین مساعدت اداره کل آموزش و پرورش استان هنرستان بهیاری راه اندازی شده است گفت: زمان آزمون کتبی جهت پذیرش در این هنرستان در روز سه شنبه مورخ ۲۹ شهریور ساعت ۹ صبح است.

مکان آزمون کتبی دبیرستان پسرانه دانشگاه واقع در بلوار مصطفی خمینی، بلوار نواب، کوچه نواب ۱۴ می باشد همچنین زمان و مکان انجام مصاحبه متعاقباً اعلام خواهد شد.