هواشناسی: طوفان حاره ای شاهین ۱۰۰ کیلومتر دیگر به سواحل ایران نزدیک تر شد / ثبت ۴۰ میلی متر بارش در بندر «بریس»

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: تحلیل آخرین خروجی نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره نشان می دهد که حرکت چرخند حاره ای شاهین متمایل به سواحل جنوب استان است بطوریکه از دیشب تا کنون حدود ۱۰۰ کیلومتر دیگر به سواحل ما نزدیک تر شده است.

ایسنا: معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: تحلیل آخرین خروجی نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره نشان می دهد که حرکت چرخند حاره ای شاهین متمایل به سواحل جنوب استان است بطوریکه از دیشب تا کنون حدود ۱۰۰ کیلومتر دیگر به سواحل ما نزدیک تر شده است.

دوست محمد کلیم اظهار داشت: در حال حاضر چرخند حاره ای در نزدیک ترین فاصله به سواحل استان از زمان تشکیل تا کنون قرار گرفته است که حدود ۱۲۰ کیلومتر با بندرگواتر چابهار و کمتر از ۲۰۰ کیلومتر با بندر چابهار فاصله دارد.

وی افزود: از دیروز تا کنون زبانه های طوفان وارد استان شده و در حال توسعه است که ضمن وزش بادهای شدید و گردوخاک، موجب وقوع بارش در حدود ۲۰ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی استان شده است.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: تا کنون بیشینه بارش ها با مقدار ۴۴ میلیمتر از بندر «بریس» گزارش شده است. پس از آن از ایستگاه های «بل ریمدان» و «نگور» در جنوب استان ۲۶.۵، « باهوکلات» دشتیاری ۱۸، «کمبل سلیمان» چابهار ۱۳ و شهر چابهار ۱۱ میلی متر گزارش شده است.

کلیم خاطرنشان کرد: داده های سینوپتیکی ایستگاه های جنوب غرب پاکستان در نزدیکی مرز ایران نیز نشان می دهد که در شبانه روز گذشته از «گوادر» ۹۲ و «پاسنی» ۵۰ میلی متر باران گزارش شده است که این بارش ها ظرف چند ساعت دریافت شده است.

وی تصریح کرد: وزش باد شدید و گردوخاک مخاطره دیگر متأثر از چرخند حاره ای شاهین است که سواحل جنوب شرق استان را در نوردید. داده های سینوپتیکی ایستگاه های جنوب غرب پاکستان نشان می دهد که وزش باد شدید و گردوخاک شعاع دید افقی در ایستگاه های «پاسنی» و «گوادر» را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر کاهش داده است.

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حال حاضر چرخند حاره ای در محدوده ۲۴ درجه عرض شمالی و ۶۲ درجه عرض شرقی قرار دارد و با سرعت جابجایی ۱۵ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت به سوی دریای عمان است.