هواپیمایی هما، آماده برگرداندن مسافران ایرانی از اوکراین

شرکت هواپیمایی هما اعلام کرد: آماده برقراری پرواز فوق العاده به اوکراین است.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما، درپی شروع جنگ بین روسیه و اوکراین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: آماده است تا به محض دریافت مجوز، برای خروج ایرانیان از اوکراین پرواز‌های فوق‌العاده برقرار کند.

براساس اعلام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایرا، درحال حاضر شرکت هما هیچ پروازی به اوکراین ندارد، اما درصورت تقاضا، با اخذ مجوز پرواز برای بازگرداندن ایرانیان از اوکراین اقدام می‌کند.