واضح‌ترین عکس گرفته شده از خورشید

این عکس واضح‌ترین و شفاف‌ترین عکس از خورشید است که تاکنون گرفته شده و چرخش‌ها و الگوهایی شبیه «پر» در کنار لکه‌های تیره خورشیدی دیده می‌شوند.

این عکس واضح‌ترین و شفاف‌ترین عکس از خورشید است که تاکنون گرفته شده و چرخش‌ها و الگوهایی شبیه «پر» در کنار لکه‌های تیره خورشیدی دیده می‌شوند.

اندرو مک کارتی 150 هزار عکس جداگانه از خورشید را به صورت عکس 300 مگاپیکسلی در آورده و منتشر کرد.

به گزارش توئیت پرس، این عکس واضح‌ترین و شفاف‌ترین عکس از خورشید است که تاکنون گرفته شده و چرخش‌ها و الگوهایی شبیه «پر» در کنار لکه‌های تیره خورشیدی دیده می‌شوند. پرواز خورشید با بالهای آتشین را به تماشا بنشینید.