وام مسکن ملی در بندرعباس ۳۵۰ میلیون تومان است

مدیر شعب بانک مسکن هرمزگان گفت: به همه سازندگان مسکن ملی تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان وام پرداخت می شود.

به گزارش تیلا نیوز، کمالی مدیر شعب بانک مسکن هرمزگان گفت: به همه سازندگان مسکن ملی از خرده مالکان ،تعاونی ها و سازندگان انبوه در بندرعباس تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ۱۸ درصدی ساخت مسکن پرداخت می شود.

کمالی گفت: این تسهیلات در دیگر مرکز شهرهای هرمزگان ۳۰۰ و در روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است که روستاییان ۱۰۰ میلیون تومان ۱۰ درصد و ۱۵۰ میلیون باق مانده را ۱۸ درصد دریافت می کنند.

او گفت: این تسهیلات بر اساس پیشرفت فیزیکی در سه مرحله به متقاضیان پرداخت می شود اما همه متقاضان برای دریافت این وام باید سند یا برگه واگذاری، پروانه ساخت و فرم ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن را به بانک ارائه کنند.

اقساط این وام ها نیز پس از پایان ساخت و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان حداکثر در سه سال آینده آغاز می شود.