رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس خبر داد؛

واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال جزیره هرمز از پنجشنبه

واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در جزیره هرمز در روز‌های پنج شنبه و جمعه؛ ۳۱ تیر و اول مردادماه انجام می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس گفت: واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در جزیره هرمز در روز‌های پنج شنبه و جمعه؛ ۳۱ تیر و اول مردادماه انجام می‌شود.

به گزارش تیلا نیوز، دکتر عبدالجبار ذاکری افزود: واکسن کوو ایران برکت مورد نیاز افراد بالای ۱۸ سال جزیره هرمز از طریق مرکز بهداشت شهرستان تامین شده و در اختیار شبکه بهداشت این جزیره قرار گرفته است.

وی گفت: واکسیناسیون در روز‌های پنج شنبه و جمعه در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام می‌شود.

به گفته دکتر ذاکری، افرادی در جزیره هرمز واکسناسینه می‌شوند که ساکن جزیره هستند و نام آن‌ها در سامانه سیب مرکز بهداشت ثبت شده باشند.