مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی آباد خبر داد؛

واکسیناسیون روستانشینان بالای ۱۸ سال در حاجی آباد

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی آباد گفت: در راستای اجرای سند ملی واکسیناسیون علیه ویروس کرونا، افراد بالای ۱۸ سال منطقه سخت گذر کوهشاه احمدی واکسینه شدند‌.

دکتر حسین اقتدار بختیاری در گفت و گو با خبرنگار تیلا نیوز اظهار داشت: با بالا رفتن سرعت واکسیناسیون، افراد بالای ۱۸ سال مناطق دور دست و کوهستانی شهرستان حاجی آباد از جمله منطقه سخت گذر کوهشاه بخش احمدی واکسینه شده و واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در روستاها نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به سرعت مناسب واکسیناسیون در سطح شهرستان حاجی‌آباد افزود: از امروز واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در همه روستاهای شهرستان حاجی آباد آغاز شده و در صورت تأمین واکسن، این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.