ورود ملخ های صحرایی به کشور طی ۲ هفته آینده

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات گفت: با وقوع باد‌های نسبتا شدید، جمعیت ملخ شبه جزیره عربستان وارد کشور می‌شود. برآورد‌ها حاکی از آن است که مبارزه علیه ملخ صحرایی در استان‌های جنوبی به ۸۰ هزار هکتار برسد.

باشگاه خبرنگاران: مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات گفت: با وقوع بادهای نسبتا شدید،جمعیت ملخ شبه جزیره عربستان وارد کشور می شود.

آقای سعید معین گفت: هم اکنون جمعیت ملخ صحرایی در جنوب شبه جزیره عربستان و بخشی شرق آفریقاست که پیش بینی می شود طی ۲ هفته آتی جمعیت ملخ وارد کشور شود.

به گفته او، عدم قطعیت در هر مرحله از حمله ملخ صحرایی وجود دارد چرا که یکسال جمعیت ملخ تا عمان آمد و تنها به سبب عدم باد موافق وارد ایران نشد.

برآوردها حاکی از آن است که مبارزه علیه ملخ صحرایی در استان های جنوبی به ۸۰ هزار هکتار برسد.

بهمن سال ۹۷ نخستین بار حمله ملخ بعد از گذشت ۵۰ سال به کشور انجام شد که به رغم پیش بینی‌های خسارت جدی به محصولات کشاورزی، اما با سم پاشی مشکلی در این خصوص نداشتیم.

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات گفت: گرچه قرار بود ۴۰ میلیارد تومان باقی مانده اعتبار مبارزه با ملخ صحرایی در اسفند تخصیص یابد، اما در اواخر اسفند تنها ۱۵ میلیارد تومان بصورت هزینه ای واریز شده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات پیش از این گفته بود که با توجه به شرایط جوی و احتمال یورش ملخ ها از اواسط فروردین به استان های جنوبی تخصیص اعتبارات باید بصورت کامل انجام شود.