وزارت آموزش و پرورش: آموزش تلویزیونی و شبکه «شاد» تعطیل نمی‌شوند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش حضوری در سال آینده محور اصلی کار است و آموزش تلویزیونی و شبکه «شاد» به عنوان مکمل آموزش ارائه خواهد شد.

فارس: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش حضوری در سال آینده محور اصلی کار است و آموزش تلویزیونی و شبکه «شاد» به عنوان مکمل آموزش ارائه خواهد شد.

محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ویژه برنامه مدرسه تلویزیونی ایران با تبریک هفته معلم، اظهار کرد: بعد از شیوع کرونا، با توجه به اینکه این وضعیت قابل پیش‌بینی نبود، مدرسه تلویزیونی ایران شکل گرفت.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ معلم در متوسطه اول و دوم تلاش کردند تا برنامه‌های آموزشی مدرسه تلویزیونی اجرا شود، گفت: در برخی از مناطق شرایط به گونه‌ای فراهم نبود که همه بتوانند آموزش مجازی استفاده کنند اما با مدرسه تلویزیونی این امکان ایجاد شد که آموزش در همه نقاط کشور ارائه شود.

کاظمی با تأکید بر اینکه آموزش‌ تلویزیونی و مجازی به عنوان مکمل در پساکرونا ارائه می‌شود، اظهار کرد: موضوع تربیت از طریق آموزش حضوری محقق می‌شود و بر همین اساس آموزش حضوری در سال آینده محور اصلی کار است و آموزش تلویزیونی و شبکه «شاد» به عنوان مکمل آموزش ارائه خواهد شد و کمک می‌کند تا عدالت آموزشی و تربیتی از این بسترها فراهم شود.