وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: شمار جانباختگان حوادث چهارشنبه سوری به ۱۷ تن رسید

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: بر اساس آمار تجمیعی شمار جان باختگان حوادث چهارشنبه سوری از اول بهمن تا ساعت ۲۲ شامگاه ۲۴ اسفند به ۱۷ نفر رسید.

ایرنا: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: بر اساس آمار تجمیعی شمار جان باختگان حوادث چهارشنبه سوری از اول بهمن تا ساعت ۲۲ شامگاه ۲۴ اسفند به ۱۷ نفر رسید.

به گزارش ایرنا از وبدا، بر اساس آمار تجمیع شده، تا کنون ۹۲ تن از شهروندان دچار قطع عضو و ۴۷۰ نفر از ناحیه چشم آسیب دیدند و ۵۴۰ تن نیز دچار سوختگی شدند.

طبق این گزارش، در شمار افراد آسیب دیده استانها، تهران با ۳۲۱ نفر، آذربایجان غربی با ۱۵۰ نفر و آذربایجان شرقی با ۱۳۱ بیشترین آمار آسیب دیدگان را به خود اختصاص دادند.