وزیر آموزش و پرورش کلنگ احداث ۸ مدرسه را در جزیره قشم به زمین زد

وزیر آموزش و پرورش کلنگ احداث هشت مدرسه را در ۲ بخش شهاب و حرای جزیره قشم به زمین زد.

وزیر آموزش و پرورش کلنگ احداث هشت مدرسه را در ۲ بخش شهاب و حرای جزیره قشم به زمین زد.

به گزارش تیلا نیوز، یوسف نوری ظهر امروز با حضور در جزیره قشم کلنگ‌احداث هشت مدرسه را به زمین زد.

این مدارس با ۵۶ کلاس درس در ۲ بخش شهاب و حرا شهرستان قشم واقع شده است.

این پروژه‌ها با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان اعتبار در روستاهای سوزا، تنب پارسان، سهیلی، هفت رنگو، طبل، سرریگ و باسعیدو احداث می‌شود.