وزیر نفت از شیوه‌ی جدید سهمیه بندی بنزین خبر داد: اختصاص ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به هر کارت ملی/فعلا در کیش و قشم اجرایی شده؛بعدا با تصمیم دولت در کل کشور

جواد اوجی وزیر نفت گفت: به تمامی افراد چه صاحب خودرو باشند یا نه که یکسال در ایران اقامت داشته باشند، بر حسب کارت ملی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.

جواد اوجی وزیر نفت گفت: به تمامی افراد چه صاحب خودرو باشند یا نه که یکسال در ایران اقامت داشته باشند، بر حسب کارت ملی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از «انتخاب»؛ به گفته وزیر نفت، افراد می‌توانند از این بنزین استفاده کنند یا می‌توانند از بخش اعتباری به صورت ریالی استفاده کنند.

وی گفت: این طرح فعلا در کیش و قشم اجرایی شده و بعدا با تصمیم دولت در کل کشور اجرایی خواهد شد.