وزیر کشور وارد شهرستان حاجی آباد شد

احمد وحیدی وزیر کشور به نمایندگی از رئیس جمهور وارد شهرستان حاجی آباد شد.

احمد وحیدی وزیر کشور به نمایندگی از رئیس جمهور وارد شهرستان حاجی آباد شد.

به گزارش تیلا نیوز، احمد وحیدی وزیر کشور، پیش ازظهر پنجشنبه ۲۳ دی ماه، پس از ورود به شهرستان حاجی آباد در گلزار شهدای این شهرستان حضور یافت.

احمد وحیدی در این سفر از پروژه های مختلف شهرستان حاجی آباد از جمله منطقه صنعتی و معدنی تنگ زاغ بازدید خواهد کرد و سپس در جلسه شورای اداری این شهرستان شرکت خواهد کرد.