پایان واکسیناسیون اساتید، کارکنان و دانشجویان پردیس بندرعباس دانشگاه امیرکبیر

رئیس پردیس بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: تمامی اساتید و کارکنان پردیس بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر علیه ویروس کرونا واکسن دریافت کرده اند.

به گزارش تیلا نیوز، مصباح سایبانی در گفت و گو با ایسنا، عنوان کرد: تمامی اساتید و کارکنان پردیس بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر علیه ویروس کرونا واکسن دریافت کرده اند.

رئیس پردیس بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه تمام دانشجویان نیز واکسن های خود را دریافت کرده اند، خاطرنشان کرد: کلاس های درسی ترم پیش رو و امتحانات تماما مجازی خواهد بود.