پایان واکسیناسیون اساتید دانشگاه جامع علمی و کاربردی هرمزگان/دانشجویان در حال دریافت

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان گفت: مراحل اولیه دریافت واکسن اساتید و کارکنان دانشگاه طی اعلام وزارت علوم و تحقیقات و همچنین وزارت بهداشت صورت گرفته است.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی میرزاده کوهشاهی در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: برخی از اساتید و کارکنان که واکسن خاصی را مد نظر داشته اند منتظر رسیدن نوبت دوم دریافت واکسن های خود هستند.

وی ادامه داد: تعداد ٩٠٠ نفراز اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان معرفی و حداقل یک نوبت از واکسن خود را دریافت کرده اند.

میرزاده کوهشاهی در خصوص واکسیناسیون دانشجویان افزود: زیرساخت های مدنظر آماده و به دانشجویان، ثبت نام جهت دریافت واکسن اطلاع رسانی شده است.

وی با اشاره به این که دانشجویان با سنین بالا پیش از اعلام واکسیناسیون دانشجویی توسط وزارت بهداشت طبق سال تولد واکسن دریافت کرده بودند، بیان کرد: با سرعت گرفتن روند و انجام واکسیناسیون دانشجویی بخش عمده ای از دانشجویان واکسن های خود را دریافت کرده اند، اما پیش بینی می شود تا حدود یک ماه آینده اگر روند تزریق تغییر نکند، دریافت واکسن به اتمام خواهد رسید.

میرزاده با بیان این که یک چهارم از دانشجویان این دانشگاه، دانشجویان ورودی جدید هستند با توجه به عدم دریافت شماره دانشجویی، درحال حاضر واکسنی دریافت نکرده اند، افزود: در خصوص این دانشجویان پیش بینی می شود تا کمتر از دوماه دیگر واکسیناسیون انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان با بیان این که تامادامی که وضعیت به حالت عادی بازنگردد کلاس ها به صورت مجازی برگزارخواهندشد، عنوان کرد: در خصوص کلاس های عملی در مواردی که شرایط استان مناسب باشد، کلاس ها به شکل نوبت بندی شده برگزار می شوند. اما به طور کلی در خصوص برگزاری کلاس ها تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم.

وی در پایان گفت: کارگاه ها از اواخر آبان ماه جاری با رعایت پروتکل ها در صورت فراهم بودن شرایط به شکل حضوری برگزار می شود، برگزاری این کلاس ها در فضای باز با ظرفیت محدود انجام خواهد شد که از نظر ریسک و خطر ابتلا نگرانی برای دانشجویان و خانواده ها وجود نداشته باشد.