از بین یک هزار و ۷۸۳ پایگاه خبری فعال در کشور؛

«تیلا نیوز» رتبه‌ی ۴۳ کشور و دوم استان هرمزگان را کسب کرد

پایگاه خبری «تیلا نیوز» موفق شد با کسب امتیاز ۶۶ از مجموع شاخص‌های بررسی شده، در جایگاه ارزشمند چهل و سوم کشور و دوم استان هرمزگان قرار گیرد.

در جدیدترین نتایج ارزیابی رتبه بندی پایگاه های خبری، «تیلا نیوز» به مدیر مسئولی جعفر مرادی، رتبه‌ی ۴۳ کشور و دوم استان هرمزگان را به خود اختصاص داد.

بر اساس ارزیابی صورت گرفته از سوی کمیته پنجمین دوره رتبه بندی پایگاه های خبری، از مجموع یک هزار و ۷۸۳ پایگاه خبری فعال کشور که در طرح رتبه بندی شرکت داشتند، «تیلا نیوز» موفق شد با کسب امتیاز ۶۶ از مجموع شاخص‌های بررسی شده، در جایگاه ارزشمند چهل و سوم کشور و دوم استان هرمزگان قرار گیرد.

طبق آخرین آمار و اطلاعات ارائه شده در «سامانه جامع رسانه‌های کشور»، تعداد ۹۰ پایگاه خبری در استان هرمزگان مجوز فعالیت دارند.