پزشکی قانونی: ۱۱۰۱ نفر در تصادفات ایام نوروز جان باختند/ ۴۳ فوتی ناشی از غرق‌شدگی

فوتی‌های ناشی از تصادفات از روز ۲۹ اسفند تا ۱۳ فروردین، هزار و ۱۰۱ نفر بود که کمترین آمار مربوط به اردبیل با ۴ مورد فوتی بوده است؛ همچنین در این مدت ۱۶ هزار و ۱۸۹ نفر بر اثر تصادفات، دچار مصدومیت شدند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: فوتی‌های ناشی از تصادفات از روز ۲۹ اسفند تا ۱۳ فروردین، هزار و ۱۰۱ نفر بود که کمترین آمار مربوط به اردبیل با ۴ مورد فوتی بوده است؛ همچنین در این مدت ۱۶ هزار و ۱۸۹ نفر بر اثر تصادفات، دچار مصدومیت شدند.

به گزارش فارس، مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی صبح امروز در نشست شورای عالی قضایی به ارائه آمار اولیه از فوتی‌های ناشی از تصادفات در نوروز سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: فوتی‌های ناشی از تصادفات از روز ۲۹ اسفند تا ۱۳ فروردین، هزار و ۱۰۱ نفر بود که کمترین آمار مربوط به اردبیل با ۴ مورد فوتی بوده است؛ همچنین در این مدت ۱۶ هزار و ۱۸۹ نفر بر اثر تصادفات، دچار مصدومیت شدند.

مسجدی در ادامه از انجام ۳۵ هزار و ۲۷۳ مورد معاینه بالینی از ۲۹ اسفند تا ۱۳ فروردین از سوی کشیک‌های سازمان پزشکی قانونی خبر داد و افزود: متوفیان ناشی از غرق‌شدگی نیز در این ۱۴ روز، ۴۳ نفر بودند که استان‌های خوزستان، هرمزگان و گیلان بیشترین آمار فوتی‌ها در این حوزه را دارا هستند.