پلاک کوبی و شناسنامه دار کردن درختان بندرعباس

مرحله نخست پلاک کوبی و شناسنامه دار کردن درختان در بوستان دباغیان بندرعباس آغاز شد.

به گزارش تیلا نیوز، رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس گفت: تا پایان سال هزار اصله درخت در شهر بندرعباس پلاک کوبی می‌شود.

شهرام آرمان افزود: شناسنامه دار کردن درختان شامل ثبت اطلاعات هر درخت از جمله گونه، سن تقریبی و ارتفاع درختان از سوی شهرداری بندرعباس است.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح ساماندهی، حفاظت و توسعه‌ی فضای سبز شهری، جلوگیری از قطع بی رویه درختان و افزایش زیبایی شهر است.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس افزود: شهروندان می‌توانند با قرار دادن تلفن همراه خود در مقابل هر پلاک و با خواندن بارکد، اطلاعات مربوط به هر درخت را مشاهده کنند.

آرمان از شهروندان خواست با مشارکت در حفظ و نگهداری درختان شهر، هرگونه تخلف را در خصوص قطع درختان و یا آسیب به فضا‌های سبز شهری با تلفن ۱۳۷ اطلاع دهند.