پیش بینی خاموشی‌ های احتمالی در هرمزگان / امروز

پیش بینی خاموشی‌های احتمالی ناشی از مدیریت اضطراری بار در روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

پیش بینی خاموشی‌ های احتمالی در هرمزگان

پیش بینی خاموشی‌های احتمالی ناشی از مدیریت اضطراری بار در روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰ از طریق درگاه اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان به آدرس www.hedc.co.ir قابل رویت و دریافت می باشد.