پیگیری‌ برای بهبود وضعیت برق هرمزگان در دیدار احمد مرادی با مدیرعامل توانیر

احمد مرادی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به اتفاق خانم عبدی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان طی نشستی با مهندس متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر کشور، مشکلات مرتبط با حوزه برق را مورد پیگیری قرار داد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از فارس، احمد مرادی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به اتفاق خانم مهندس عبدی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان طی نشستی با مهندس متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر کشور، مشکلات عمده مرتبط با حوزه برق را مورد پیگیری و بررسی قرار داد.

در این جلسه در مورد تامین کنتورهای برق برای مشترکین درخواست کننده، تأمین برق جزایر بخصوص جزیره تنب بزرگ بحث و تبادل نظر شد.

احمد مرادی همچنین مووضع تعویض کلیه کابل های برق مسی و تبدیل آنها به کابل های خودنگهدار را نیز مطرح و در خصوص پرداخت سنوات نیروهای بازنشسته شرکت توزیع برق نیز با مدیرعامل توانیر رایزنی کرد.

در این دیدار مقرر شد شرکت توزیع برق استان هرمزگان در اسرع وقت برنامه های تصویب شده را اجرایی کند.