پیگیری خدمات نامناسب در درمانگاه شهید محمدی بندرعباس/ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: در اولین فرصت اقدامات اصلاحی انجام می‌شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: کمبود نیروی انسانی علت خدمات نامناسب در ساعت‌های پایانی شب در درمانگاه شهید محمدی بندرعباس است.

خبرگزاری صداوسیما: حسن زارعی در بخش پیگیری خبر ۲۰ مرکز خلیج فارس افزود: پس بررسی و ورود اداره نظارت معاونت درمان همه‌ی افرادی که در این درمانگاه مسئول بودند در اظهار کرد و مسائل و مشکلات را بررسی و در اولین فرصت اقدامات اصلاحی انجام می‌شود.

وی گفت: خدمات درمانگاه شهید محمدی بندرعباس ساعت ۱۲ شب تعطیل می‌شده و به دلیل کمبود نیروی انسانی و مسائل مدیریتی نتوانسته خدمات ۲۴ ساعته ارائه دهد که به زودی این مشکل حل می‌شود.

دیروز تصویری را یکی از شهروندان بندرعباسی در مورد خدمات نامناسب درمانگاه شهید محمدی بندرعباس به بخش شهروند خبرنگار معاونت خبر صداوسیمای مرکز خلیج فارس ارسال کرده بود و در خواست پیگیری این موضوع را داشت.