چهارمین روز متوالی آلودگی هوای سه شهرستان هرمزگان

امروز و برای چهارمین روز متوالی، کیفیت هوای سه شهرستان بندرعباس، جاسک و بندر خمیر به علت وقوع گرد و خاک، ناسالم است.

امروز و برای چهارمین روز متوالی، کیفیت هوای سه شهرستان بندرعباس، جاسک و بندر خمیر به علت وقوع گرد و خاک، ناسالم است.

به گزارش تیلا نیوز؛ رئیس مرکز سنجش محیط زیست هرمزگان گفت: کیفیت هوای بندرعباس بر اساس پارامتر ذرات کمتر از ۱۰ میکرون برابر با ۱۲۰ و برای همه گروه‌ها ناسالم است. کیفیت هوا با عدد کمتر از صد قابل قبول است.

مریم سلیمی زاده افزود: کیفیت هوای بندرخمیر و جاسک هم براساس پارامتر ذرات کمتر از ۱۰ میکرون، به ترتیب برابر ۱۳۵ و ۱۲۹ و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران زمینه‌ای قلبی، تنفسی و آسم از رفت و آمد‌های غیرضروری خودداری کنند و فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.