رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان:

کار شمارش آرا شوراهای اسلامی روستایی در هرمزگان آغاز شد

با توجه به پایان مهلت قانونی تمدید رای گیری ، کار شمارش آرا انتخابات شوراهای اسلامی روستایی این استان آغاز شد.

رییس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: با توجه به پایان مهلت قانونی تمدید رای گیری ، کار شمارش آرا انتخابات شوراهای اسلامی روستایی این استان آغاز شد.

به گزارش تیلا نیوز، علی رئوفی در گفت وگوبا ایرنا افزود: مردم یک هزارو ۳۲۱روستای هرمزگان از بین هفت هزار و ۷۹۵نفر داوطلب روستایی ۱۱۷ نفر برای کرسی پنج نفره و هزار و ۲۰۴ نفر هم برای کرسی سه نفره انتخاب کردند.

از مجموع یک هزار و ۵۵۶ شعبه اخذ رأی،۵۶۳ شعبه برای شهرهای استان و ۹۹۳ شعبه برای مناطق روستایی پیش بینی شده و در روند برگزاری انتخابات در استان هرمزگان ۳۴ هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی، پشتیبانی، انتظامی و دیگر حوزه ها با ستاد انتخابات استان همکاری خواهند کرد.

مناطق ۴۵ شهر هرمزگان از بین ۶۷۹داوطلب شورای شهر ۲۹۸نفر به عنوان عضو شورا انتخاب می کنند و در یک هزارو ۳۲۱ روستای استان هم از بین هشت هزارو ۴۷۴نفر نامزد، هفت هزار و ۷۹۵ نفر را برای شورای روستای خود انتخاب می کنند.

در هرمزگان، شهر بندرعباس دارای ۱۱ کرسی شورا، میناب دارای هفت کرسی شورا و ۴۳ شهر دیگر استان داری پنج کرسی شورا هستند و ۱۱۷ روستا دارای کرسی پنج نفره شورا و مابقی روستاها دارای کرسی سه نفره شورا هستند.