کاشت ۱۵۰ هزار بذر گل فصلی و نشاء در منطقه یک بندرعباس

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بندرعباس گفت: ۱۵۰ هزار بذر گل فصلی و نشاء در حاشیه معابر منطقه، میادین و بوستان‌های منطقه یک شهر بندرعباس در حال کاشت است.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بندرعباس گفت: ۱۵۰ هزار بذر گل فصلی و نشاء در حاشیه معابر منطقه، میادین و بوستان‌های منطقه یک شهر بندرعباس در حال کاشت است.

به گزارش تیلا نیوز، شهرام آرمان گفت: کاشت گل‌های فصلی موجب ایجاد فضای پر نشاط و شادی بخش در شهر شده و چشم اندازی زیبا را برای شهروندان فراهم می‌آورد.

وی افزود: برای مراقبت و به ثمر نشستن این گل‌ها و نشاء ها، برنامه ریزی مناسب آبیاری و مراقبت در نظر گرفته شده است.