شهردار بندرعباس خبر داد؛

کاشت ۳۵ هزار اصله درخت در بندرعباس

از ابتدای امسال تاکنون ۳۵ هزار اصله درخت با همکاری شهرداری بندرعباس کاشته شده است.

به گزارش تیلا نیوز، شهردار بندرعباس گفت: از این شمار سه هزار اصله درخت مثمر است.

مهدی نوبانی گفت: در این مدت ۴۰۰ هزار نشاء و ۳۰۰ هزار بذر گل فصلی در راستای زیباسازی معابر و پارک‌ها کاشته شده است.

او گفت: استاندارد سرانه فضای سبز در کشور ۱۵ متر مربع است که در شهر بندرعباس به پنج و ۷ دهم درصد رسیده است.

شهردار بندرعباس با اشاره به ایجاد پارک‌های جدید در سطح شهر گفت: در ۹ ماهه امسال ۶ بوستان شامل؛ صدف، طلاییه، معلولین، محیط بان، سورو و داماهی در سطح مناطق شهر بندرعباس ایجاد شده است.