کاشت ۵ هزار نهال حرا در ساحل سورو بندرعباس

شهردار بندرعباس از کاشت ۵ هزار نهال حرا در ساحل سورو این شهرستان خبر داد.

شهردار بندرعباس گفت: شهرداری بندرعباس با مشارکت مردم ۵ هزار نهال حرا در ساحل سورو بندرعباس کاشت.

مهدی نوبانی گفت زیباسازی سواحل در راستای استفاده بیشتر شهروندان از ساحل در دستور کار مجموعه شهرداری قرار گرفته و به دنبال این هستیم که تفرجگاهی زیبا برای مردم فراهم کنیم.

او گفت: این برنامه با هماهنگی معاونت خدمات شهری و با مشارکت شهروندان، سازمان فضای سبز و شهرداری منطقه۴ اجرا شد.

پیش از این حدود شش سال قبل نیز از سوی شهرداری بندرعباس در ساحل نخل ناخدا چندین هزار نهال حرا کاشته شد که اکنون به شکل جنگل در آمده و به زیستگاهی برای آبزیان و پرندگان مبدل شده است.