کامیون های حامل سوخت قاچاق در هرمزگان نامحسوس شناسایی می شوند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: کامیون های حامل سوخت قاچاق به وسیله دوربین های کنترل نامحسوس پایش تصویری و شناسایی می شوند.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از ایرنا، مجتبی قهرمانی به رسانه ها اعلام کرد: ۲مقوله استفاده از دوربین و مانیتورینگ از پیش شرط های حائز اهمیت در راستای تشدید نظارت ها است.

وی تصریح کرد: نظارت میدانی بر چرخه سوخت با ابعاد صنفی، انتظامی و قضایی به صورت مستمر در استان هرمزگان پیگیری می شود که قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، مسوولیت مدیریت و هماهنگی های لازم در این خصوص را برعهده دارد.

دادستان بندرعباس گفت: ارتقای دوربین های پایش تصویری، نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت و بازنگری و ارتقای سامانه پیمایش جی پی اس ناوگان حمل و نقل عمومی و برون شهری از اقداماتی است که در راستای پایش نامحسوس کامیون های سوخت انجام شده است.

قهرمانی اضافه کرد: تقویت این حوزه، می تواند به عنوان عاملی بازدارنده برای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در استان هرمزگان، زمینه شناسایی و برخورد سریع با متخلفان را فراهم سازد.