معاون وزیر بهداشت مطرح کرد؛

کدام پرستاران در اولویت استخدام هستند

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: پرستاران قرارداد کار معین و طرحی که در دوران کرونا و دو سال گذشته با وزارت بهداشت همکاری کرده اند در اولویت استخدام قرار دارند.

به گزارش تیلا نیوز نقل از خبرگزاری مهر، عباس عبادی افزود: تعداد پرستاران طرحی و قرارداد کار معین بسیار کم و حدود نیم درصد است.

وی ادامه داد: بر اساس دستوری که وزارت بهداشت به همه دانشگاه ابلاغ کرد هیچ نیروی پرستاری نباید تعدیل شود و اگر کسی با چنین موردی روبرو بود می‌تواند به خود من مراجعه کند تا حقوق آن‌ها حفظ شود.

عبادی افزود: قرار است در آزمون پیشرو برای تبدیل وضعیت این افراد که در دوران کرونا خدمت کرده اند، ۲۰ امتیاز به امتیازات آنها اضافه شود و در اولویت استخدام قرار گیرند.