مدیر جهادکشاورزی حاجی آباد خبر داد؛

کشت گندم در شهرستان حاجی آباد هرمزگان آغاز شد

یعقوب محمدمرادی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: کار کشت محصول گندم در این شهرستان آغاز و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل بیش‌از ۱۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یابد.

عکس آرشیوی است

مریم برخورداری- تیلا نیوز: مدیر جهاد کشاورزی حاجی آباد، با اشاره به آغاز کشت گندم در این شهرستان، اظهار کرد: امسال ۸۰ درصد از مزارع گندم شهرستان به صورت مکانیزه و با ۸۶ دستگاه خطی کار و ریز دانه کار، کشت می شود که از نظر میزان بذر مصرفی و عملیات کاشت، داشت و برداشت، بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: مهم‌ترین ارقام کشت شده در مزارع این شهرستان، رقم‌های سیروان، مهرگان، چمران ۲، برات و خلیل است.

مدیر جهاد کشاورزی حاجی آباد، بیشترین سطح کشت گندم در این شهرستان را مربوط به مناطق آشکارا، سرچاهان، شمیل، گنج، طارم، فارغان، احمدی و شهدادی اعلام کرد و گفت: مراکز خرید تضمینی گندم نیز در تعاونی‌های روستایی گهکم، فارغان، شمیل و طاشکوییه فعال هستند.

محمدمرادی در ادامه خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جدید، ۴۵ هزار تن محصول گندم از مزارع شهرستان حاجی‌آباد برداشت شود.