رئیس دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خبر داد؛

کلیه امتحانات پایان ترم دانشگاه علمی کاربردی هرمزگان مجازی شد

رئیس دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان گفت: کلیه امتحانات پایان ترم دانشگاه جامع علمی کاربردی در استان هرمزگان مجازی است.

رئیس دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان گفت: کلیه امتحانات پایان ترم دانشگاه جامع علمی کاربردی در استان هرمزگان مجازی است.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی میرزاده عنوان کرد: به منظور حفظ سلامتی دانشجویان، پرسنل و اساتید دانشگاه و کمک به جلوگیری از شیوع سوش جدید ویروس کرونا و جهش مجدداین بیماری امتحانات پایانی نیمسال جاری در کلیه رشته ها و مقاطع موجود در این دانشگاه به صورت مجازی برگزار می شود.

وی در پایان گفت: امیدواریم هرچه سریعتر به شرایط عادی جهت برگزار کلاس ها و امتحانات در ترم های اینده به صورت حضوری دست یابیم.