کمک ۱۲ هزار میلیارد تومانی خیران به حوزه سلامت کشور

دبیرکل مجمع خیران سلامت کشور گفت: نیکوکاران عضو مجمع خیران سلامت تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان کشور کمک کرده اند.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از ایسنا، حسینعلی شهریاری گفت: مجمع خیران سلامت کشور سال ۱۳۸۸ به دنبال توصیه رهبر انقلاب برای استفاده از ظرفیت خیران در حوزه سلامت راه اندازی شد.

او گفت: در هرمزگان نیز این مجمع از سال ۱۳۸۹ راه اندازی شده است و تاکنون خیران حوزه سلامت هرمزگان ۴۴۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان کمک کرده اند.

شهریاری گفت: در هیچ کشوری دولت به تنهایی از عهده تأمین هزینه‌های حوزه سلامت بر نمی‌آید و باید از ظرفیت خیران و اقشار مختلف مردم استفاده شود.

دبیرکل مجمع خیران سلامت کشور گفت: نیکوکاران عضو مجمع خیران سلامت در سراسر کشور تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان کمک کرده اند.

شهریاری گفت: تاکنون ۱۵۰ هزار نفر نیز عضو مجمع خیران سلامت کشور شده اند.

او گفت: مجمع خیران قرار است نیاز‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را رفع کند تا از موازی کاری در حوزه سلامت جلوگیری شود.

شهریاری گفت: طرح‌های نیمه تمام مجمع خیران سلامت در استان هرمزگان که به دلیل افزایش هزینه‌ها راکد مانده با تامین اعتبار دولتی تکیمل خواهد شد.