کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ های هرمزگان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: مگس میوه مدیترانه‌ای یکی از آفات خطرناک برای باغ های مرکبات و میوه‌های گرمسیری استان است.

به گزارش تیلا نیوز، عبدالرضا اشرف منصوری گفت: وجود این آفت از پارسال در شهرستان حاجی آباد و دهستان سیاهو مثبت اعلام شد.

وی با بیان اینکه این آفت باعث وارد شدن خسارت به باغات می‌شود، گفت: تمهیدات لازم برای مقابله با این آفت از اعتبارات استانی و ملی تدارک دیده شده است و مانیتورینک آفت یکی از این اقدامات است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: ردیابی، پایش و مبارزه با این آفت در سطح استان در حال انجام است و خرید ملزومات مقابله با آن نیز صورت گرفته است.

به گفته اشرف منصوری، تاکنون ۴۵ هزار هکتار از باغات استان برای مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه‌ای مانیتورینگ و ردیابی شده است.