کیفیت هوای سه شهر بندر عباس، جاسک و بندرخمیر برای گروه‌های حساس، ناسالم است

کیفیت هوای سه شهر بندر عباس، جاسک و بندرخمیر برای گروه‌های حساس، ناسالم است.

به گزارش تیلا نیوز، رئیس مرکز سنجش محیط زیست هرمزگان گفت: کیفیت هوای بندرعباس براساس پارامتر ذرات کمتر از ۱۰ میکرون برابر با ۱۳۸، و برای گروه‌های حساس ناسالم است. کیفیت هوا با عدد کمتر از صد قابل قبول است.

مریم سلیمی زاده گفت: کیفیت هوای بندرخمیر و جاسک هم براساس پارامتر ذرات کمتر از ۱۰ میکرون، به ترتیب برابر ۱۳۵ و ۱۴۱، و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران زمینه‌ای قلبی، تنفسی و آسم از رفت و آمد‌های غیرضروری خودداری کنند و فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.