یکی از اولویت‌های دانشگاه برنامه‌های ارتباط و تعامل با صنایع غرب استان است

رییس دانشگاه پیام نور هرمزگان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های دانشگاه برنامه‌های ارتباط و تعامل با صنایع غرب استان است تا بتوانیم نقش جامعه دانشگاهی را در اشتغال و توسعه این صنایع و رفع نیازهای آنان پررنگ‌تر کنیم.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، منصور فرهادی در نشست با رئوفی مسئول ناحیه بسیج دانشجویی هرمزگان با بیان اینکه باید به سمت برنامه های عملیاتی حرکت کنیم، گفت: یکی از اولوی‌ها و دغدغه‌ام تعامل و ارتباط با صنایع غرب استان است و باید عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به عقب ماندگی در بخش تعامل بین دانشگاه و صنایع وجود دارد؛ اظهار داشت: با وجود اعضای هیات علمی و دانشگاه پیام نور می توان دستاورد بزرگی در این زمینه رقم زد.

رییس دانشگاه پیام نور هرمزگان ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک تفاهم نامه و تعاملات بیشتری با صنایع غرب هرمزگان صورت گیرد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود از بسیج دانشجویی به عنوان ظرفیت عظیم و بزرگی یاد کرد که اجرای برنامه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی با محوریت بسیج دانشجویی و دانشگاه پیام نور از اولویت های اساسی ما خواهد بود.

در ادامه رئوفی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه نیز ضمن تبریک انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور برای هرگونه همکاری در زمینه‌های مختلف اعلام آمادگی کرد.