یک هرمزگانی عضو هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شد

محمد جمالدینی، استاد دانشگاه و از فرهیختگان شهرستان سیریک در استان هرمزگان توانست عضو هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شود.

به گزارش تیلا نیوز، محمد جمالدینی در انتخابات نهمین دوره اعضای هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی که امروز و به صورت مجازی برگزار شد با کسب اکثریت آرا به عنوان نفر اول این دوره انتخاب شد.

وی از اساتید باسابقه در دانشگاههای استان هرمزگان می باشد که توانسته است دانشجویان بسیاری را تربیت کند و وی خدمات شایانی در زمینه جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مناطق محروم هرمزگان داشته است.

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری فعالیت می کند و براساس ضرورت وجود یک نهاد علمی – تخصصی در قلمرو برنامه درسی، صاحب نظران این حوزه را در کشور با چالش های فکری مواجه ساخت و در نهایت طی نشست ها، هم اندیشی ها و گفتگوهای بسیار اندیشه تشکیل انجمن برنامه ریزی درسی ایران در سال ۱۳۷۹ محقق یافت و با اخذ مجوز نهایی و به ثبت شدن آن در شرکت مربوط، نخستین مجمع عمومی در تاریخ ۱۸/۴/۷۹ با حضور تعداد قابل توجهی از اعضای پیوسته و وابسته که قبلا از طریق فراخوان ثبت نام کرده بودند، برگزار شد.

این انجمن به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ برنامه ریزی درسی در سطح کشوربه وجود آمده است.