۳۲ روستا و ۵ مرکز بخش در شهرستان بندرعباس قرنطینه شدند

۳۲ روستا و ۵ مرکز بخش این شهرستان به دلیل آلودگی بالای بیماری کرونا برای مدت یک هفته قرنطینه شدند.

فرماندار بندرعباس گفت: ۳۲ روستا و ۵ مرکز بخش این شهرستان به دلیل آلودگی بالای بیماری کرونا برای مدت یک هفته قرنطینه شدند.

به گزارش تیلا نیوز، عزیزاله کناری در این خصوص اظهار داشت: مناطق قرنطینه شده در بخش شمیل شامل روستاهای شمیل و بالولی، در بخش تخت شامل شهر تخت و روستاهای زیارت، سردره، درتوجان و جلابی، در بخش قلعه قاضی و روستا چاه فعله می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در بخش فین شامل شهر فین و روستاهای رضوان، لاور، مارم و قطب آباد و در بخش مرکزی شامل شهر تازیان و روستاهای سرخون، قادهار، فتح الجلیل، هرمودر، فاریاب ایسین، قلعه ایسین، محله نو ایسین، قلات بالا و پایین، کنارو، محمدشمسی، محمد آباد، خونسرخ، پاتل بنوبند، جمال احمد، تل سیاه، چاهو، سودرو، بوستانو، گچین بالا و پایین قرنطینه شدند.

وی اضافه کرد: دهیاران در این ایام موظف هستند با استفاده از ظرفیت شوراها در اجرای این طرح تلاش نمایند و نتیجه را به صورت روزانه از طریق بخشداری مربوطه به فرمانداری گزارش کنند.

فرماندار بندرعباس ابراز داشت: شهروندان برای برگشت به وضعیت قبلی و رد شدن از این پیک خطرناک مسائل بهداشتی را در بالاترین سطح ممکن رعایت کنند.