۳ انتصاب در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان / سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی حاجی آباد منصوب شد

طی احکام جداگانه ای یعقوب محمدمرادی به عنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد منصوب شد

طی احکام جداگانه ای یعقوب محمدمرادی به عنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد منصوب شد.

به گزارش تیلا نیوز، علاوه بر انتصاب فوق، طی ابلاغ های جداگانه ای مهدی عباسپور نیز به عنوان مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و راضیه جعفرپور هم به عنوان مسئول مدیریت کنترل پروژه این سازمان منصوب شدند.