مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد؛

۷ میلیارد تومان تجهیزات به ۲۳۰ هنرستان‌ هرمزگان تحویل شد

تجهیزات موردنیاز هنرستان‌های کار و دانش و فنی و حرفه‌ای هرمزگان به ارزش ۷ میلیارد تومان امروز تحویل این هنرستان‌ها شد.

تجهیزات موردنیاز هنرستان‌های کار و دانش و فنی و حرفه‌ای هرمزگان به ارزش ۷ میلیارد تومان امروز تحویل این هنرستان‌ها شد.

به گزارش تیلا نیوز، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: این تجهیزات در چهار زمینه صنعت، هنر، خدمات و کشاورزی میان ۲۳۰ هنرستان فنی و حرفه‌ای و کار و دانش استان توزیع شد.

محمد قویدل افزود: این اقدام به منظور توسعه عدالت آموزشی که جزء اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش است صورت گرفته و در ماه های آینده تجهیزات بیشتری تحویل هنرستان‌ها می‌شود.