۹۲ میلیمتر، بالاترین میزان بارش در حوضه آبریز خلیج‌فارس در هفته بعد

براساس پیش بینی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گرچه این هفته و هفته آتی بارش در کشور خواهیم داشت، اما بالاترین میزان بارش در هفته منتهی به ۶ اسفند در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به وقوع خواهد پیوست.

به گزارش ایرنا، وضعیت بارش‌های کشور در پاییز چندان مطلوب نبود و میزان بارش‌ها در این فصل بیانگر آن است که پاییز سال جاری آن‌چنان‌که پیشتر سازمان هواشناسی اعلام کرده بود، یکی از خشک‌ترین فصل‌های نیم قرن اخیر بود.

اما وضعیت در زمستان امسال کمی بهتر شده است و بارش‌های به نسبت خوبی در کشور داشته ایم.
تازه ترین گزارش موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو نشان می دهد برای هفته جاری وقوع بارش ها در مناطق واقع درمحدوده رشته کوه های زاگرس، جنوب تا برخی از مناطق واقع در مرکز (به ویژه در استان های هرمزگان و کرمان)، مناطق واقع در شمال (به ویژه در سواحل دریای خزر و در محدوده ارتفاعات رشته کوه‌های البرز) پیش بینی می شود.

همچنین باتوجه به چشم انداز بارش پیش بینی شده برای هفته دوم، وقوع بارش ها در مناطق واقع در سواحل دریای خزر، شمال غرب تا مناطقی از غرب کشور مورد انتظار است.

🔹وضعیت بارشی حوضه های آبریز کشور در این هفته

وضعیت بارش پیش بینی شده برای حوضه آبریز دریای خزر تا ۲۹ بهمن ماه با بیشینه ۴۱ میلیمتر و متوسط بارش چهار میلیمتری، بالاترین میزان بارشی است که این هفته در حوضه های ۶ گانه اصلی کشور به وقوع خواهد پیوست.

بعد از آن حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با بیشینه بارش ۴۰ میلیمتری با متوسط بارش چهار میلیمتری را تجربه خواهد کرد و حوضه آبریز فلات مرکزی ایران هم بیشینه ۳۵ میلیمتری و متوسط چهار میلیمتری را در این هفته خواهد داشت.

در این مدت، حوضه آبریز قره قوم بیشینه ۱۰ میلیمتری را تجربه می کند و حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم بیشینه بارش سه میلیمتری با متوسط صفر میلیمتری را تجربه خواهد کرد.

حوضه آبریز مرزی شرق با بیشینه ۱۲ میلیمتر خواهد داشت که متوسط بارش آن نیز یک میلیمتر است.

در این هفته که منتهی به ۲۹ بهمن ماه است هیچ کدام از حوضه های آبریز درجه دو و سه کشور بدون باران نیستند و همه درصدی بارش دریافت می کنند.

🔹اما وضعیت بارش های پیش بینی شده برای هفته منتهی به ۶ اسفندماه چگونه است؟

در هفته منتهی به ۶ اسفند ماه نیز وضعیت بارش ها نسبت به هفته منتهی به ۲۹ بهمن کمی تغییر دارد، به گونه ای که حداکثر بارش پیش بینی شده برای آن در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان خواهد بود آن هم با بیشینه ۹۲ میلیمتری که متوسط بارش آن نیز ۲ میلیمتر است.

در این مدت، مقام دوم پر بارش ترین حوضه آبریز کشور در اختیار حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بیشینه ۸۴ میلیمتری و متوسط ۱۵ میلیمتر خواهد بود. پس از آن حوضه آبریز دریای خزر با بیشینه ۶۰ میلیمتری و متوسط ۱۳ میلیمتر قرار خواهد داشت.

حوضه آبریز قره قوم هم در هفته منتهی به ۶ اسفندماه بیشینه بارش هفت میلیمتری و متوسط بارش صفر میلیمتری خواهد داشت و پس از آن حوضه آبریز مرزی شرق با بیشینه پنج میلیمتری قرار خواهد گرفت.

در هفته منتهی به ۶ اسفند ماه، حوضه آبریز فلات مرکزی بیشینه بارش به میزان ۳۴ میلیمتر و متوسط صفر میلیمتری را خواهد داشت.

پنج حوضه آبریز درجه دو کشور در هفته منتهی به ۶ اسفند ماه هیچ بارشی دریافت نخواهند کرد.